Wim Moisson neemt afscheid van SPS

Na meer dan 20 jaar als secretaris en oprichter betrokken te zijn geweest bij de Stichting Promotie Simpelveld, heeft Wim Moison per 31 december jl. zijn functie neergelegd. In Wim verliest de stichting een zéér gedreven en verantwoordelijk bestuurslid, die tot in de kleinste details zijn stukken in orde had. Gedreven als hij was, had hij een groot hart voor de plaatselijke kermissen en was hij dan ook zéér betrokken bij de inrichting van de kermisterreinen. Een kenner op het gebied van attracties en wat er zoal op een kermisterrein aan vermaak aanwezig moest zijn. Naderhand als rechterhand van kermisexploitant, en organisator namens de gemeente Simpelveld, Karel Swinkels, heeft Wim nog jarenlang zorg gedragen voor de inrichting van het kermisterrein en de verdeling van de attracties. Ook de ontvangst van de exploitanten werd door Wim altijd tot in de puntjes voorbereid. De kermisloterij die jaarlijks veel publiek trekt op kermisdinsdag, was een van de ‘gedachtenspinselen’ van Wim en zijn toenmalige medebestuursleden. Zodoende was en is de dinsdag na Pinksteren voor de inwoners en mensen uit de regio die hier hun inkopen doen, maar ook voor de aanwezige kermisexploitanten, een niet meer weg te denken nevenactiviteit van de Pinksterkermis. De meeste voorbereiding en organisatie vergde echter de stoomvrijmarkt. Onder zijn secretariële leiding werden alle brieven geredigeerd, adressen van marktkooplui verzameld, kooplui aangeschreven, bevestigingen en contracten gestuurd, plaatsen toegekend en het volledige parcours uitgezet.

Dit laatste jarenlang met zijn medebestuurslid Jo Lucassen die afgelopen jaar om gezondheidsredenen afscheid van de SPS heeft genomen. Tevens zorgde Wim voor een perfecte indeling van de markt en een compleet draaiboek, van voorbereiding tot en met afsluiting van het evenement. Een klus die elk jaar weer terug kwam, maar die altijd tot in de puntjes georganiseerd was, van 5.00 uur ’s morgens tot 20.00
uur ’s avonds. Een woord van dank hiervoor is dan ook meer dan op z’n plaats, met name omdat Wim hierdoor ook Simpelveld behoorlijk op de kaart heeft gezet, een van de hoofddoelstellingen van de SPS.

Muziekkenner als hij is, was hij ook zeer betrokken bij de korpsen die samen met fanfare Eendracht van de Huls, elk jaar weer het ‘openluchtconcert’ verzorgden. Als ‘spreekstalmeester’ verzorgde hij de introductie van de te spelen werken op een vakkundige manier. Dat het publiek hiervan zichtbaar en hoorbaar genoot was dan ook te herleiden uit het applaus dat hem en de korpsen ten deel viel. Ook de kerstmarkt, die tot een aantal jaren geleden, georganiseerd werd, was in de handen van Wim als regisseur prima verzorgd. Helaas kan de
SPS dit evenement niet meer organiseren, omdat de animo bij de marktkooplui niet meer aanwezig was om Simpelveld 14 dagen voor de kerst met een bezoek te vereren. Helaas, maar het zij zo. De oliebollentocht, tussen Kerstmis en Nieuwjaar, was het sluitstuk van het SPS-jaar. Deze activiteit werd en wordt in samenwerking met wandelvereniging NOAD uit Bocholtz nog elk jaar georganiseerd. Ook hierbij
was Wim betrokken, samen met zijn kompanen Wiel Dackus, Jo Lucassen en Alphons Raijmakers, die eerst voor de benodigde guldens en later euro’s moest zorgdragen. Wim heeft gezegd, mede om gezondheidsredenen, dat het goed geweest is na meer dan 20 jaar SPS. Namens de SPS danken wij hem nogmaals voor zijn tomeloze inzet en organisatievermogen. De stichting mag zich verheugen op een aanwas van enkele jeugdige, nieuwe leden, die de stichting voortzetten in het belang van Simpelveld.