‘Open air’ concert op zondag 30 juni 2019

Het openluchtconcert vindt normaal gesproken de laatste zondag van juni plaats.

Zo ook in 2019 en wel op 30 juni

De Stichting Promotion Simpelveld organiseert dit openluchtconcert voor het terras van ‘Bij Maxime’ in de Vroenhofstraat te Simpelveld met medewerking van de Koninklijk Erkende fanfare ‘Eendracht’ van de Huls onder leiding van Roger Cobben. Wie er nog meer medewerking verleent laten wij u zo snel mogelijk weten.

Het concert begint om 12.00 uur en zal ongeveer anderhalf uur duren. De korpsen zullen afwisselend een gevarieerd programma ten gehoren brengen. De toegang is gratis.

 

 

Muziekgezelschappen

Uiteraard hebben we ‘onze’ fanfare ‘Eendracht’ reeds jarenlang in ons muzikale hart gesloten. Opgericht werd de fanfare in 1909 en maakt dus meer dan een eeuw onderdeel uit van onze gemeenschap. Een vereniging waarop men nooit een tevergeefs beroep doet en die reeds jarenlang haar medewerking verleent aan het openluchtconcert in de maand juni. De muzikale leiding is in handen van dirigent Roger Cobben.

 

Onze gasten

Jaarlijks zorgt de fanfare voor een gastvereniging die met haar dit openluchtconcert gestalte geeft. 

Dit jaar is onze gastvereniging Seniorenorkest Groot Someren.

In 1991 werd door het bestuur van de Bond van Ouderen het initiatief genomen om in Groot Someren een seniorenorkest op te richten. Op dit initiatief werd onmiddellijk positief gereageerd en met een kleine twintigtal muzikanten werd in oktober 1991 met de eerste repetitie begonnen. Nu, aanvang 2019, zijn er 52 actieve muzikanten. Deze vereniging staat eveneens onder leiding van dirigent Roger Cobben.

 

Nieuwsgierig?

Kom dan vooral na de H.H. Mis van 11.00 uur naar het terras van ‘Bij Maxime’ voor een gezellig en afwisselend muziekspektakel aangeboden door voornoemde muziekgezelschappen. De diverse muziekstukken zullen geïntroduceerd worden door Hub Hodinius, voorzitter van de SPS.

Namens de SPS wensen wij u een mooi openluchtconcert toe en hopen dat de weergoden ons goed gezind zullen zijn. Bij het concert zal het in ieder geval (muzikaal gezien) aan niets ontbreken!